безчувственост

безчувственост
същ. - безсъзнание, несвяст, сън, летаргия
същ. - жестокост, безчовечност, свирепост, безсърдечие
същ. - равнодушие, неотзивчивост
същ. - безстрастие, невъзмутимост, студенина
същ. - безразличие, апатия

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • анестезия — същ. упойка, наркоза, умъртвяване, обезчувствяване, безчувственост същ. упойване, обезболяване …   Български синонимен речник

  • апатия — същ. равнодушие, бездушие, безгрижие, безучастие, студенина, хладина, безстрастно, въздържаност, безсърдечие, незаинтересованост, безразличие, индиферентност, флегматичност, неутралност, отпуснатост, вялост същ. разсеяност същ. безчувственост,… …   Български синонимен речник

  • атрофия — същ. парализа, безчувственост същ. застой, замиране, отслабване, недоразвитост …   Български синонимен речник

  • бездушие — същ. безсърдечие, апатия, равнодушие, студенина, безразличие, безчувственост, безсърдечност …   Български синонимен речник

  • безжизненост — същ. безчувственост, бездушност същ. равнодушие, безучастие, студенина, хладина, апатия, инертност същ. отпуснатост, безстрастност, флегматичност …   Български синонимен речник

  • безразличие — същ. безучастие, равнодушие, апатия, незаинтересованост, индиферентност, безгрижие, отчужденост същ. безчувственост, неотзивчивост същ. хладност, хлад, хладина …   Български синонимен речник

  • безстрастие — същ. безчувственост, невъзмутимост, студенина …   Български синонимен речник

  • безсъзнание — същ. безчувственост, несвяст, сън, припадък, летаргия, несъзнание …   Български синонимен речник

  • индиферентност — същ. равнодушие, безучастно, пасивност, безразличие, апатия, апатичност, студенина, хладина, отчужденост същ. хладнокръвие, безчувственост, безжизненост, безстрастие същ. незаинтересованост, невъзмутимост същ. безгрижие, спокойствие, нехайство… …   Български синонимен речник

  • летаргия — същ. сън, безчувственост, безсъзнание същ. бездействие, покой, застой, неподвижност, инертност, заспалост, мъртвило, забрава, забвение същ. латентност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”